Autogeen lassen

Bij autogeenlassen (ook: gassmeltlassen, zuurstof-acetyleen lassen) wordt de warmte verkregen door het verbranden van acetyleengas in combinatie met zuurstof. Acetyleengas komt vrij bij de reactie die optreed wanneer carbid in contact komt met water.

Acetyleengas en zuurstof zorgen samen voor een vlamtemperatuur van meer dan 3100 °C. De vlam wordt door de lasser gebruikt om een smeltbad in het werkstuk te creëren en om het apart aangevoerde toevoegmateriaal te smelten. De vlam zorgt tevens voor bescherming van invloeden van de omgevingslucht.

Door de lage kosten van de apparatuur was het vroeger een veel gebruikt proces, maar door de lage lassnelheid en de beperkte materiaal keuze heeft het nog maar een paar specifieke toepassingen. De installatie is wel erg polyvalent, vele materialen kunnen gelast worden, maar ook solderen of snijbranden is mogelijk. Autogeen lassen wordt dan ook nog in kleine of mobiele werkplaatsen gebruikt, of voor het lassen van dunne plaatdiktes.

Share/Save