Veiligheidsmaatregelen Carbid Schieten

Bescherm gehoororganen

Knallen tijdens het carbidschieten kan het gehoororgaan (ernstig) beschadigen. Het is sterk te adviseren oorbeschermers te dragen en omstanders te waarschuwen.

Gebruik geen oude of ongeschikte (melk)bussen

Roestplekken of andere zwakke plekken op een bus kunnen gevaarlijk zijn. Zo kan de bus open barsten tijdens de ontploffing, in plaats van de bal of deksel weg schieten. Zorg voor een onbeschadigde metalen of gietijzeren bus zonder lasnaden.

Voorkom vroegtijdige ontploffing in de bus

Zodra carbid reageert met water ontstaat acetyleengas. Acetyleengas is zeer licht ontvlambaar, een vonkje is genoeg. Zorg ervoor dat er geen vonkje of vuur vroegtijdig met het gas in aanraking komt. Gebruik bij het plaatsen van de deksel altijd een rubberen of houten hamer. IJzeren of stalen hamers kunnen een explosie teweeg brengen, terwijl de gebruiker de deksel nog aan het plaatsen is.

Voorkom schade door de deksel

Zorg dat er in het verlengde van de bus geen omstanders, auto's, bomen en/of andere duurzame objecten staan. Het is niet te controleren hoever de deksel zal vliegen. Gebruik een doek aan het deksel voor meer weerstand of verbind een touw tussen de bus en de deksel (minimaal 25 meter) om de vliegweg van het object te verkleinen. De deksel vervangen door een bal is tevens aan te raden. Deze maatregelen hebben geen invloed op het volume van de knal. Zie het informatiefimpje dat Hart Van Nederland heeft getoond: Bekijk videofragment hoe een bal te gebruiken >

Ontsteek de bus op een juiste manier

Het komt voor dat bij het aansteken de reactie alleen buiten de bus plaatsvindt. Dit resulteert vaak in een klein vlammetje uit het gaatje in de achterkant van de bus. In deze situatie kan de vlam echter opeens overslaan naar de binnenkant van de bus. Indien dit niet gebeurt, kan met een hamer een klein tikje worden gegeven tegen de bus. Dit is voldoende om de vlam te laten overslaan.

Zorg voor een stabiele ligging van de bus

Graaf de bus gedeeltelijk in of gebruik een autoband voor een stabiele ligging van de bus. Houd de bus niet vast of ga er niet op zitten tijdens de ontsteking. De bus kan een krachtige terugslag geven.

Voorkom overlast

Precieze regels omtrent het carbidschieten verschillen per gemeente en zijn landelijk niet vastgesteld. Echter is de politie bekend met deze sport en zorgt carbidschieten voor wat geluidsoverlast. Het is onverstandig het carbidschieten uit te voeren buiten de nacht waarin de jaarwisseling plaatsvindt. Sla altijd de gemeentelijke bepalingen over carbidschieten er op na. Hier staat vaak vermeld waar en wanneer het toegestaan is om melkbusschieten uit te voeren.

Begeleid onervaren carbidschieters

Onervarenheid kan gevaar opleveren. Begeleid mensen die weinig of nooit carbid hebben geschoten. Carbidschieten kan risico opleveren voor de schieter en omstanders indien er niet juist gehandeld wordt.

Share/Save